Irena Marinković on 18/09/2022

Kupujete danas ergonomsku stolicu?

Kupujete danas ergonomsku stolicu? Sada kada smo shvatili kako i gde da radimo, vidimo da počinju da se pojavljuju dugoročni obrasci. Imamo mnogo novih opcija kao što su fleksibilno vreme, potpuno daljinski rad, pa čak i asinhroni rad! Kupujete danas ergonomsku stolicu? Bez obzira na vašu trenutnu situaciju, potrebni su...
Continue