M3 serija

M3 je funkcionalna kolekcija okarakterisana konusno oblikovanim nagnutim nogama. Proizvod karakterišu čiste i minimalne linije. Nije radni sto, već objekat koji se prilagođava sredinama, dodajući važnost dizajnu, funkcionalnosti, vizuelnom poretku i radnom toku prostora. Operativni program raznolikog dizajna podseća na kućno okruženje u ponovnom pregledu kancelarijskog prostora. Ideja, sa tehničkom i dobro definisanom linijom je odredila njegovu posebnost i karakter, kompletan program koji zadovoljava tehničke i troškovne zahteve bez žrtvovanja estetskog aspekta. M3 ima jak karakter, opisan mnogim prilagodljivim opcijama, kako sa završnom obradom, tako i sa bojama tkanine zvučno upijajućih panela.